Kalite Politikamız

Ø  Yasal mevzuatlara bağlı kalmak,

Ø  Personel eğitimini sürekli ve etkin kılmak,

Ø  Hasta Haklarına duyarlı olmak,

Ø  Hasta ve Çalışan Güvenliğini artırmak,

Ø  Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak,

Ø  Hasta ve Çalışan Memnuniyetini artırmak,

Ø  Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngören stratejik bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,

Ø  Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek Ana politikamızdır.

 

VİZYONUMUZ;

     Sağlık hizmetinde; güveni, saygınlığı ve hasta memnuniyetini temel ilke edinmiş, çalışanları ile bütünleşmiş, eşitlik ilkesi doğrultusunda hizmet veren ve bölgede tercih edilen öncü hastane olmaktır.
 
MİSYONUMUZ;

     FGAM; Personel ve hasta haklarını gözeten, etkili, verimli, güvenilir, nitelikli ve kesintisiz sağlık hizmetini çağdaş standartlarda sunmayı kendine misyon edinmiştir.