Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

Hasta ve hasta yakını odaklı, tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlık Bakanlığı kalite standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.

 

 

VİZYONUMUZ

Sağlık hizmeti sunumunda kalite standartlarını yakalayarak hasta memnuniyetini yükseltmek ve ülke çapında örnek hastane olmak. 

ETİK DEĞERLERİMİZ

  • Daima güler yüzlü hizmet sunmak,
  • Hasta ve yakınlarının haklarına saygılı olmak,
  • Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak,
  • Hizmette ırk, din, dil ve diğer sosyal statü ayrımı yapmamak,
  • Çalışmalarımızı hastalarımızın beklentileri doğrultusunda geliştirmek,
  • Hizmette süreklilik ve kalıcı güven,
  • Sorumluluk duygumuzu her an korumak,