Kamu Hizmet Sunumu

Kamu Hizmetleri Sunumu

 

 

FINDIKLI GUATR ARAŞTIRMA VE TEDAVİ MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra

No

Hizmetin Adı

İstenilen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin En Geç Sunulma Süresi

1.

POLİKLİNİK HASTA KABUL VE HEKİM SEÇME HAKKININ KULLANDIRILMASI

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

ØAdres ve telefon bilgileri beyanı,

ØÜcretli hastalar için vezne makbuzu,

ØHekim isminin bildirilmesi

20 DAKİKA

2.

POLİKLİNİK MUAYENESİ

ØHastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden alınan Muayene Barkod Etiketi

2 SAAT

3.

MUAYENE SÜRESİ

ØHastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden alınan Muayene Barkod Etiketi

10 DAKİKA

4.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

 

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

30 DAKİKA

5.

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

 

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

ØHekim tarafından sevkinin uygun görüldüğüne dair düzenlenmiş sevk kağıdı,

30 DAKİKA

6.

ENJEKSİYON İŞLEMİ

ØT.C. Kimlik Belgesi

ØReçete

10 DAKİKA

7.

HASTA YATIŞ İŞLEMİ

 

ØPoliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (HBYS üzerinden)

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

ØAdres ve telefon bilgileri beyanı,

ØÜcretli hastalar için vezne makbuzu,

10 DAKİKA

8.

 

EPİKRİZ /AMELİYAT RAPORU

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

ØDilekçe

10 DAKİKA

9.

TABURCU İŞLEMLERİ

 

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

ØÜcretli hastalar için vezne makbuzu,

10 DAKİKA

10.

 

HEMODİYALİZ

 

ØPoliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi( HBYS üzerinden)

ØKronik Diyaliz Hastası Raporu

4 SAAT

11.

 

KAN ALMA

ØPoliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (HBYS üzerinden)

Øİlgili birime kayıt yapılması

1O DAKİKA

12.

 

DİREKT RÖNTGEN ÇEKİMLERİ

ØPoliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (HBYS üzerinden)

Øİlgili birime kayıt yapılması

10 DAKİKA

13.

SİNTİGRAFİ

ØPoliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (HBYS üzerinden)

Øİlgili birime kayıt yapılması

30 DAKİKA

14.

EKG

ØPoliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (HBYS üzerinden)

Øİlgili birime kayıt yapılması

30 DAKİKA

15.

ÜRENEFES TESTİ

ØPoliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (HBYS üzerinden)

Øİlgili birime kayıt yapılması

30 DAKİKA

16.

LABORATUVAR TETKİKLERİ

(Tam Kan, Tam İdrar, Biyokimya, Hormon, Eliza, Koagülasyon Testleri, Gaita)

ØPoliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (HBYS üzerinden)

Øİlgili birime kayıt yapılması

5 SAAT

17.

DİŞ ÇEKİMİ

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

ØAdres ve telefon bilgileri beyanı,

ØÜcretli hastalar için vezne makbuzu,

30 DK

18.

DİŞ DOLGUSU

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

ØAdres ve telefon bilgileri beyanı,

ØÜcretli hastalar için vezne makbuzu,

30 DK

19.

DİŞ TEMİZLİĞİ

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

ØAdres ve telefon bilgileri beyanı,

ØÜcretli hastalar için vezne makbuzu,

15 DK

20.

 

DİŞ PROTEZİ

 

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

ØAdres ve telefon bilgileri beyanı,

ØÜcretli hastalar için vezne makbuzu,

15 İŞ GÜNÜ

21.

KANAL TEDAVİSİ

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

ØAdres ve telefon bilgileri beyanı,

ØÜcretli hastalar için vezne makbuzu,

45 DK

22.

AMELİYAT

ØPoliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (HBYS üzerinden ),

ØAydınlatılmış onam

ØAmeliyat uygundur ibaresi bulunan Anestezi Uzmanından alınan Konsültasyon Kağıdı

5 GÜN

23.

KÜÇÜK CERRAHİMÜDAHALE

ØPoliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (HBYS üzerinden),

1 SAAT

24.

 

HASTA HAKLARI BİRİMİNE BAŞVURUSUNUN KABULÜ VE CEVAPLANMASI

ØYazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak imzalamaları veya

ØSağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu

15 GÜN

25.

 

HASTAYA AİT HASTANE KAYITLARININ VERİLMESİ

ØElden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya

ØTalep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı),

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

5 GÜN

26.

 

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSUNA CEVAP VERİLMESİ

ØDilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya

ØElektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru

15 GÜN

27.

 

ŞİKAYET BAŞVURUSUNA CEVAP VERİLMESİ

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

ØAdres ve telefon bilgileri beyanı,

ØDilekçe (kimlik ve adres bilgilerini içeren)

1 İŞ GÜNÜ

28.

İLAÇ MUAFİYET RAPORU VERİLMESİ

ØPoliklinik muayenesi sonrası hekim tarafından uygun görülmesi

1SAAT

29.

İŞ GÖRMEZLİK BELGESİ VERİLMESİ

ØT.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

Øİstirahat Belgesi

1 SAAT

30.

 

ADLİ RAPOR İŞLEMLERİ

Øİlgili kurumdan alınan resmi yazı

ØKimlik Belgesi

3 SAAT

31.

 

ÖĞRENCİ STAJ İSTEĞİ

Øİstek Dilekçesi

ØOkulundan alacağı resmi yazı

1 SAAT

32.

 

GENEL EVRAK İŞLERİ

ØTüm Resmi Evrakların bağlı olduğu ilgili birimin inceleyerek ilgili makama sevki

ØDilekçe

1 İŞ GÜNÜ

33.

 

HİZMET ALIMLARI

ØHastane üst yazısı

Ø4734 Kamu İhale Kanunu Ekindeki formları ile Teknik Şartnameler

45 GÜN

34.

 

FATURALAMA HİZMETLERİ

ØFatura

90 GÜN

35.

CENAZE İŞLEMLERİ (ÖLÜM BELGESİ)

ØVefat edenin Kimlik Belgesi

ØVefat edenin yakınına ait bilgiler

40 DAKİKA

Gün olarak belirtilen süreler iş günü olarak değerlendirilir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

Uzm. Hemş. İnci Derya BOZKURT

Adı Soyadı

:

Op. Dr. Önder TOSUN

Ünvan

:

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ünvan

:

Başhekim / Hastane Yöneticisi

Adres

:

FINDIKLI BÖLGE GUATR ARAŞTIRMA VE TEDAVİ MERKEZİ

Adres

:

FINDIKLI BÖLGE GUATR ARAŞTIRMA VE TEDAVİ MERKEZİ

Tel

:

0464 511 30 25

Tel

:

0464 511 30 25

Faks

:

464 511 25 31

Faks

:

464 511 25 31

NOT :Hizmetlerin sunum süreleri olarak; O hizmeti almak için vatandaşın müracaatı ile hizmetin sunumunun gerçekleştiği zaman diliminde beklediği en çok süre her hizmet ayrı ayrı değerlendirilerek yazılacaktır.