Tesis Güvenliği Komitesi
12 Şubat 2019

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KOMİTE BAŞKANI   Opr.Dr.Önder TOSUN (Hastane Yöneticisi Başhekim )

  1. ÜZafer ŞİRİN                          ( İdari ve Mali İşler Müdürü)
  2. İnci Derya BOZKURT          (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü )
  3. Hasan KÜÇÜKAY                (Müd.Yard.)
  4. Esen KEPENEK                     (Kalite Direktörü)
  5. Şenay ŞENDOĞAN              (Klinik Sorumlu Hemşiresi )
  6. Levent BAYER                     (Teknik Eleman)
  7. Özgür ŞENTÜRK                   (Güvenlik Şefi)
  8.  Çilem ENGİN                         (Enfeksiyon Hemşiresi)
  9. Ahmet ALKAN                      ( HAP sorumlusu)