Hastane Bilgi Rehberi

HASTANE BİLGİ REHBERİ

 İÇİNDEKİLER

1.    Giriş 

2.   Hastanemizin Kalite Politikası

3.   Hastanemizin Tarihçesi ve Yapılanması 

4.   KurumTanıtımı 

5.   Hastane Krokisi 

6.   İletişim Bilgileri 

7.   Hastanemize Başvuru İşlemleri 

8.   Hasta Karşılama ve Yönlendirme Hizmetleri 

9.   Yatış İşlemleri 

10.  Arşiv Bilgileri 

11.   Ziyaretçi Kuralları 

12.  Refakatçi Kuralları 

13.  Güvenlik Bilgileri 

14.  Sigara ile İlgili Gerçekler 

15.  Öneri ve Şikayet İşleyişi 

16.  Organ Bağışı Nedir? 

17.  Hasta Hakları Birimi

1.  GİRİŞ

Hastanemize Hoş Geldiniz;

Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Devlet Hastanesi olarak tecrübeli ve uzman kadrosundan aldığı güçle modern tıbbın imkanlarını kullanarak mümkün olan en iyi sağlık hizmetini halkımıza sunma gayreti içindeyiz.

Sağlığınızı korumak, sürdürmek, geliştirmek ya da yeniden kazanmak amacıyla başvurduğunuz kurumumuzda 3 branşta yataklı sağlık hizmeti, 4 poliklinikte 3 uzmanlık dalında ayaktan tedavi hizmeti yürütülürken 24 saat Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri verilmektedir.

Hastanemizde poliklinik hizmeti verdiğimiz tüm branşlarda yataklı tedavi hizmetleri de doktorunuzun uygun görmesi durumunda verilmektedir.

Bu hizmetlerin devamını ve teknik desteğini sağlık, teknik ve idari hizmetler sınıflarına mensup başarılı personellerle sağlanmaktadır.

Sağlığınız hakkında doğru bilgilendirme ve yönlendirme için;

365 GÜN & 24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ

2.  HASTANE KALİTE POLİTİKAMIZ

Ø  Yasal mevzuatlara bağlı kalmak,

Ø  Personel eğitimini sürekli ve etkin kılmak,

Ø  Hasta Haklarına duyarlı olmak,

Ø  Hasta ve Çalışan Güvenliğini artırmak,

Ø  Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak,

Ø  Hasta ve Çalışan Memnuniyetini artırmak,

Ø  Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngören stratejik bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,

Ø  Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek Ana politikamızdır.

3.  HASTANEMİZİN TARİHÇESİ VE YAPILANDIRILMASI 

         Hastanemiz 1962 yılında sağlık merkezi olarak iki katlı yapılan bina 1986 yılında Devlet Hastanesi, 1989 yılında üçlü protokol ile F.G.A.M  olarak faaliyete geçmiştir.

Bu üçlü protokole göre Sağlık Bakanlığı; Bina, SSK; sintigrafi cihazı ve hormon çalışmaları için RİA cihazını vermek ve bu cihazların sarflarını karşılamak, KTÜ Tıp Fakültesi yetişmiş eleman yani uzman personel vererek protokolü tamamlıyordu.

      F.G.A.M  bu üçlü protokol ile bir süre bölge insanına kaliteli hizmet sunmaya başlamıştır. Ancak belli bir zaman sonra önce KTÜ Tıp Fakültesi sonra SSK verdiği desteği geri çekmiştir. 2004 yılından itibaren sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde başka hiçbir kurumdan destek almadan kendi imkanları ile Fındıklı ve bölge  halkına hizmet sunmaya başlamıştır.

      F.G.A.M yaklaşık 6000 m2 kapalı alan ile 4000 m2 açık alanda kurulmuş olup, 20 Eylül 2005 yılında yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.Hastanemiz yeni binadaki tüm hasta odaları Fındıklı Hayırsever vatandaşları tarafından donatılmıştır.2008 Mart ayında hizmete geçen Hemodiyaliz ünitesi ,Rize li hayır sever işadamı TAHSİN USTA tarafından donatılmış ve yaptırılmıştır. Hastanemiz 25 yatak kapasite ile hizmet vermektedir. Hastanemizde tam donanımlı 2 ameliyathane, troit sintigrafi ünitesi, hemotoloji, hormon ve biyokimya labaratuvarı, radyodiagnostik labaratuvarı ve tam otomasyon sistemi mevcuttur.

      Hastanemiz guatr araştırma hizmetleri yanında devlet hastanesi hizmetlerini yürütmektedir. Hastanemiz 2006 Eylül ayından itibaren Hekim Seçme Hakkı uygulanmaktadır.

     Sağlığınızı korumak, sürdürmek, geliştirmek yada yeniden kazanmak amacıyla başvurduğunuz kurumumuzda …. poliklinikte …..uzmanlık dalında ayaktan ve yatan hasta  tedavi hizmeti yürütülürken, 24 saat Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri verilmektedir..

Bu hizmetlerin devamını ve teknik desteğini sağlık, teknik ve idari hizmetler sınıflarına mensup yaklaşık 65 çalışan personelle sağlanmaktadır. Bunun yanında temizlik, güvenlik, tıbbi sekreter, yemek ve diyaliz hasta taşıma  işleri hizmet satınalınması yoluyla yaklaşık 35 personel ile sağlanmaktadır.

4.  KURUM TANITIMI

A Blok

Acil servis (Birinci Kat)

Bilgi İşlem(Birinci Kat)

Başhekimlik(Birinci Kat)

Yemekhane (İkinci Kat)

İdari Ve Mali İşler Müdürü(İkinci Kat)

Satın Alma Birimi (İkinci Kat)

Özlük Birimi(İkinci Kat)

Eczane(İkinci Kat)

Ameliyathane(Üçüncü Kat)

Mutfak(Zemin)

Çamaşırhane(Zemin)

Tıbbı ve Evsel Atık Deposu(Zemin)

 

B Blok

Hasta Kabul Birimi(Birinci Kat)

Güvenlik (Birinci Kat)

Santral(Birinci Kat)

Tahakkuk(Birinci Kat)

Kalite Birimi(Birinci Kat)

Hasta Hakları(Birinci Kat)

Eğitim ve Enfeksiyon(Birinci Kat)

Kan Alma(Birinci Kat)

Biyokimya Lab.(Birinci Kat)

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü(Birinci Kat)

Poliklinikler(Birinci Kat)

Diş polikliniği(İkinci Kat)

Yataklı Servis(İkinci Kat)

Emzirme Odası (İkinci Kat)

Mescit(İkinci Kat)

Gündüz Odası(Üçüncü Kat)

Dahiliye ve Cerrahi Servis(Üçüncü Kat)

Morg (Zemin Kat)

Arşiv(Zemin Kat)

Jeneratör(Zemin Kat)

C Blok

Vezne (Birinci Kat) 

Guatr Arşivi(Birinci Kat) 

Rontgen(Birinci Kat) 

Nükleer Tıp(İkinci Kat) 

Yataklı Servis(Üçüncü Kat) 

Kazan Dairesi(Zemin Kat)

EK BİNA

Hemodiyaliz Ünitesi

5.  HASTANE KROKİSİ 

6.  İLETİŞİM BİLGİLERİ

TELEFONLAR  :0(464)511 30 25

FAX                :0(464)511 25 31

WEB SİTESİ   :www.fgam.gov.tr.

ADRES            Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezi Muzaffer Birben Caddesi Fındıklı/RİZE 

7.  HASTANEMİZE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Emekli SGK’ya bağlı(SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Kartları ile,

Vatandaşlık numarası bulunan yabancılar ücret ödeyerek

T.C. Kimlikleirni ibraz eden SGK’lı olmayan hastalarımızı ücret ödeyerek

18 yaşına kadar olan tüm Türk vatandaşları parasız olarak muayene edilir.

Randevusuz muayenelerde, hastanemiz polikliniklerinde öncelikli muayene hakkı;

İstiklal madalyası sahipleri

Gaziler ve şehit yakınları

Özürlüler

65 yaşını doldurmuş yaşlılar

Hakim ve savcılar

Sağlık personeli

İl dışından sevkli gelen hastaların

POLİKLİNİK MUAYENELERİNE GENEL HİZMETİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE ÖNCELİK TANINIR.

Not: hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların; hastalığı ile ilgili rapor veya yukarıdaki durumunu gösteren belge sunması zorunludur.

ENGELLİ HASTALAR İÇİN; Hastanemizde engellilere yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır.Engellileri karşılamak için hastane girişinde bir personel tüm hastane içi işlemlerde bu hastalara yardımcı olacaktır.Engelli girişi,engelli polikliniği,engelli tuvaleti ve engelli asansörü kullanıma başlanmıştır.

 

8.  HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME HİZMETLERİ

Hastane  Girişinde, Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlileri bulunmaktadır.

Danışma Birimlerinde görevli; Tüm tıbbı sekreterlerimiz, hastanemiz ve sunulan tüm hizmetler konusunda sizleri bilgilendireceklerdir. Hasta karşılama personelimiz ise kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza, hizmet alacakları polikliniğe kadar refakat etmekte ve işlemlerine birebir yardımcı olmaktadır.

 

9.  YATIŞ İŞLEMLERİ

Başvurduğunuz poliklinikte gerekli işlemleriniz yapıldıktan ve doktorunuz yatışınıza karar verildikten sonra, yatış için ilgili birimin sekreterine başvurarak yatış işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

10.      ARŞİV BİLGİLERİ

Hastane idaresine başvurduğunuz ve onaylandığınız takdirde, epikrizinizi yeniden isteyebilirsiniz. Yatış süresince çekilen filmleriniz ve dosyaların asılları resmi kayıt olduğundan hastanemiz arşivinde muhafaza edilir.

11.      ZİYARETÇİ KURALLARI

Ø  Hasta ziyaretleri her gün 12.00–14.00 ile 18.00–20.00 saatleri arasıdır. Hasta ziyaretleri bu saatler arasında yapılmalıdır.

Ø  Hasta ziyareti kısa süreli olmalıdır.

Ø  Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, nezle ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığı olanlar, hasta ziyaretinde bulunmamalıdır.

Ø  Hasta odasında tercihen iki kişiden fazlası olmamalıdır.

Ø  Alerjisi ya da astımı olan hastalar dikkate alınarak, hasta ziyaretlerine çiçek getirilmemelidir.

Ø  Hasta ziyaretine sağlıkları açısından çocuk getirilmemelidir.(12 yaş altı)

Ø  Hastaların diyetleri özeldir; hastaneye dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir.

Ø  Ziyaret esnasında; hasta yataklarına oturulmamalıdır.

Ø  Ziyaret esnasında gürültü yapmak, asayiş ve huzuru bozacak davranışlarda bulunulmamalıdır.

Ø  Hastane dâhilinde tütün ve alkollü içecek kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ø  Diyaliz ünitesinde hasta ziyaretlerine izin verilmemektedir.

Ø  Hastanın kendisinin ya da odasını paylaştığı diğer hastaların durumları dikkate alarak, bölüm hemşireleri ziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilir.

BİR GÜN AYNI HASTANEDE HASTA OLARAK YATACAĞINIZI DÜŞÜNEREK HAREKET EDİNİZ.

12.     REFAKATÇİ KURALLARI

Ø  Hastalar, sağlık kurumlarında hizmetlerin aksamamsı için belirlenen kurallara uymalıdırlar.

Ø  Yemek tepsileri yerlerde ve kapı önlerinde bırakılmamalı, ofisteki masanın üstüne bırakılmalıdır.

Ø  Gereksiz yanan lambalar kapatılmalı ve musluklar açık bırakılmamalıdır.

Ø  Oda içine ve pencere önlerine çamaşır asılmamalıdır.

Ø  Hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanılmamalıdır

Ø  Etajer üstü ve içi temiz olmalı, gereksiz hiçbir eşya bulundurulmamalıdır.

Ø  Hasta odaları temiz tutulmalı, odalar havalandırılmalı, çöp kutularının kapakları kapalı tutulmalıdır.

Ø  Kırmızı poşetli çöp kovalarına kesinlikle çöp atmayınız.

Ø  Tuvaletler temiz tutulmalı, yerlere çöp atılmamalıdır.

Ø  Yatakların düzenli ve temiz kalmasına dikkat edilmelidir.

Ø  Refakatçiler refakatçi kartlarını yanlarında bulundurmalıdırlar.

Ø  Refakatçi değişimlerinden servis hemşiresi haberdar edilmelidir.

Ø  Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

Ø  Bayan servislerinde yatan hastaların yanında erkek refakatçi kalmamalıdır.

Ø  Refakatçi, hekimlerin direktiflerine uygun olarak hastalarına bakmalı ve kurum disiplinine uymalıdırlar.

Ø  Refakat süresi bitiminde refakat kartı servis sorumlusuna teslim edilmelidir.

Ø  Refakatçilerin ve hastaların tedavi odasına girmemelidir.

Ø  Hastaneye su ve kolonya hariç yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.

Ø  Hastaların telefon görüşmeleri 09.00–21.00 saatleri arasıdır.

Ø  Hastane içinde yüksek sesle konuşmak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.

Ø  Hasta ve hasta yakınları sağlık çalışanlarına karşı saygı ve nezaket kurallarına uymalıdır.

Ø  Hastalar sağlık durumları konusunda bilgi almak istediklerinde bunu hekimlerine bildirmelidirler.

Ø  Hasta ve refakatçileri kullanımlarına sunulan eşya ve cihazlara zarar vermemelidirler.

Ø  Hastalar teşhis ve tedavi sürecinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla her aşamada işbirliği yapmalıdırlar

Ø  Hastalar hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının vakitlerine saygı göstermeli, onları gereksiz yere meşgul etmemelidirler.

Ø  Hastalar hekim ve sağlık kurumunun izni olmaksızın, kendileriyle ilgili dosyaları ve diğer dokümanları kurum dışına çıkarmaları yasaktır.

Ø  Refakatçiler hasta yataklarına oturmamalıdır. Çünkü bir takım hastalıklar hastanıza daha kolay bulaşır, tedavi süresini uzatır

Ø  Vizit sırasında hasta odaları boşaltılmalıdır.

Ø  Hastane temizlik kurallarına dikkat edilmelidir.

Ø  “GİRİLMEZ” ibaresi olan hasta odalarına girilmemelidir.

13.      GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ø  Genel olarak hastanelere giderken, yanınıza değerli eşyalarınızı getirmemeniz ve gereğinden fazla para bulundurmamanız önerilir.

Ø  Servislerimizde yatağınızın başucunda ve banyolarda bulunan hemşire çağrı sistemini kullanarak acil durumlarda servis hemşiresine ulaşabilirsiniz.

Ø  Yanınızda getirdiğiniz ilaçları servis hemşiresine veriniz.

Ø  Size verilen ilaçlar dışında doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

Ø  Servislere yatışınızda takılan ve doğru tedaviyi, doğru zamanda almanızı sağlayacak Hasta Bilekliklerini hiçbir şekilde çıkarmayınız

Ø  Nüfus cüzdanını ve varsa sağlık karnesini hastanın yanında bulundurunuz.

Ø  Eşyalarınızı odalarınızda bulunan dolaplarda muhafaza ediniz.

Ø  Refakatçi kaldığınız sürece hastanızın yanında bulununuz.

Ø  Hastane dışında park ettiğiniz aracınızın cam ve kapılarını mutlaka kilitleyiniz, değerli eşyalarınızı aracınızda bırakmayınız.

Ø  Bir eşyanızın kaybolması veya çalınması durumunda servisinizin sorumlu hemşiresine haber veriniz. Güvenlik görevlileri ve gerekli durumlarda hastane polisi derhal bölgeye gelecek, gerekli işlemleri başlatacaktır.

Ø  Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve onların yardım tekliflerini kabul etmeyiniz.

14.     SİGARA İLE İLGİLİ GERÇEKLER 

Dünya sağlık örgütü istatistiklerine göre dünya ülkelerinin birçoğunda en çok rastlanan ve en çok ölüme yol açan nedenler arasında ilk sırayı akciğer kanseri alıyor. Türkiye’de her yıl 30-40 bin kişide akciğer kanseri görülüyor. Bir başka araştırmaya göre Akciğer Kanserinin %85 i, kronik bronşitin %75 i, kalp hastalarının %25 i, sigaradan kaynaklanıyor. Marmara Üniversitesi Çevre sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MARÇEV) ile sigara ve diğer alışkanlık yapıcı kimyasallar etkileşim birimi ve Dünya Sağlık Teşkilatı kaynaklarından alınan bilgilere göre tütün ve sağlık konusunda bilinmesi gereken gerçekler şöyle sıralanıyor.

Bağımlılık:Nikotin maddesinin bağımlılık yaratıcı özelliği eroine çok benzer.

Sırt ve Bel Ağrısı:Sigara içmek, belle ilgili hastalıkların tedavisini engelleyen yegâne faktörlerden biridir. Bunun yanında normal insanlarda da zaman zaman şiddetli sırt ve bel ağrılarına yol açabiliyor. Bunun nedeni, sigara içen kişilerde vücudun, omurilikteki disklere çok zayıf oksijen göndermesidir.

Prostat Kanseri:Sigara içmek bütün bu tarz kanser türlerinin % 40’ının nedenidir.

Göğüs Kanseri:Sigara içen kadınlar içmeyenlere göre % 75 daha fazla göğüs kanserine yakalanma riski taşır.

Rahim Kanseri:Sigara içen kadınlar, içmeyenlere göre 4 kat daha fazla rahim kanserine yakalanma riski taşır.

Çocukluk solunum problemleri: Annesi yâda babası sigara içen çocuklar 6 kat daha solunum yolu hastalıkları ile karşılama riski taşır.(Soğuk algınlığı, kulak iltihapları, bronşit, bademcik problemleri, astım ve de zatürree ki bazen ölüme bile yol açar.)

Şeker Hastalığı:Sigara içmek, vücudun insülin salgılama yeteneğini zamanla yok eder. Buda şeker hastalığına yol açar.

İlaca karşı bağışıklık:Sigara içenler belli bir ilacın etkili olması için daha büyük dozlarda o ilacı kullanmak zorunda kalır.

Kulak enfeksiyonları:Sigara içenlerin çocuklarının oititis hastalığına yakalanma riskleri vardır.

Boğaz Kanseri:Boğaz kanseri vakalarının % 80 ine sigara yol açar.

Mide Kanseri:Sigara içenlerin mide veya bağırsak kanserine yakalanma riski içmeyenlere göre 2 kat daha fazladır.

Kalp Hastalıkları:Sigara içenlerin kalp krizine yakalanma riski içmeyenlere göre 4 kat daha fazladır.

Kısırlık:Çiftlerden sadece birinin sigara içmesi çocuk olmaması riskini 3 kat arttırır.

 

15.      ÖNERİ / DİLEK  VE ŞİKÂYET İŞLEYİŞİ

Hastanenizde Öneri, Dilek ve Şikâyetlerin alınma yöntemlerinden bir tanesi de GÖRÜŞ & ÖNERİ Kutularıdır. Hastanemizin belirli yerlerine dilek , öneri ve şikâyetlerinizi iletebileceğiniz GÖRÜŞ & ÖNERİ kutuları yerleştirilmiştir. bu kutularda toplanan öneriler belirli aralıklarla toplanıp, titizlikle değerlendirilmektedir.

16.      ORGAN BAĞIŞI NEDİR?

Kişinin hayatta iken doku ve organlarını, ölümünden(beyin ölümü) sonra başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir veya kişinin ölümünden sonra yakınlarının, organlarını başka birilerinin tedavisinde kullanılması için yazılı onay verilmesidir.

KİMLER NASIL VE NEREDE ORGAN BAĞIŞINDA BULUNABİLER?

1979 tarihli 2238 sayılı yasa gereği akli dengesi yerinde, 18 yaşını aşmış herkes organ bağışında bulunabilir. Organ bağışında bulunmak için “Organ Bağış Birimlerine” başvurulup bir organ bağış kartı almanız yeterlidir. Hastanelerde, sağlık ocaklarında, İl sağlık müdürlüklerinde, organ bağışı ile ilgili çalışan dernek, vakıf ve kuruluşlarda organ bağışında bulunabilirsiniz.

ORGAN BAĞIŞ KARTLARINA RAĞMEN AİLEDEN ONAY ALINIYOR MU?

Organ bağış kartınızın olması yasal olarak yeterli olmasına rağmen, kişinin ölümü halinde ( kişinin onayı olsa bile) aileden yazılı onay alınarak organları alınır.

Artık Türkiye’nin her yerinde yoğun bakımlarda beyin ölümü olmuş kişilerin yakınları ile organ nakli koordinatörleri tarafından görüşme yapılıyor ve organ bağışı konusunda izinleri isteniyor.

ORGAN BAĞIŞI YAPTIM, VAZGEÇEBİLİR MİYİM?

Organ bağışından vazgeçerseniz kartınızı kesip atmanız ve taşımamanız yeterlidir. Bir akrabanıza sağlığınızda zorunluluk halinde organınızı (böbrek veya karaciğer) vermek istiyorsanız yine verebilirsiniz. Daha önceden organ bağışı yapmış olmanız buna engel değildir

ORGAN BAĞIŞI DİNİ YÖNDEN UYGUN MUDUR?

İhtiyaç sahipleri için organ bağışında bulunmanız ve bu sayede insanların tedavi olması, insan hayatını dokunulmaz sayan ve bir insana hayat verme derecesinde önemli olan dinimizin teşvik ettiği erdemli bir davranıştır. İslam dini açısından konu ile ilgili ayet ve hadisler vardır.

Maide suresi ayet 32 “kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır.”

ORGAN NAKLİ KİMLERDEN, HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Sadece yoğun bakım ünitelerinde makineye bağlı ölen (beyin ölümü olmuş) kişilerin organları nakledilir. Beyin ölümü bitkisel hayattan farklıdır. Bitkisel hayattaki kişilerin az da olsa yaşama şansları vardır, beyin ölümü olan kişi tıbben ölüdür. Beyin fonksiyonlarını geri dönüşümsüz kaybetmiştir ve kişinin solunumu yoktur, solunum makine yardımıyla yaptırılır. 

Kişi, organ bağışı yapmış olsa bile evde, sokakta veya hastanenin herhangi bir servisinde ölmüş olsa bile organları alınamaz. Sadece yoğun bakımlarda makineye bağlı ölen beyin ölümü olmuş kişilerden

ORGAN NAKLİ UZMAN HEKİMLERİtarafından organları alınıp nakledilebilir. Böyle bir durumda da ailesinden yine onay alınır

17. HASTA HAKLARI BİRİMİ

Ø   Sağlık Bakanlığı web Sayfası www.sağlik.gov.tr 

Ø  Alo 184 SABİM(Sağlık Bilgi iletim Merkezi) hattından yapılabilmektedir. 

Ø   Hastanemizde Hasta Hakları Birimi B BLOK 1.KAT dadır. 

Ø   İletişim :4645113025 / dahili 1141 

Ø  Hastanemizde Hekim seçme uygulaması Eylül 2006 da başlatılmıştır.

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI ve SORUMLULUKLARI

Hastanemize sağlık hizmeti almak için başvurduğunuzda veya yatarak tedavi gördüğünüz sürede karşılaştığınız sorunları Hasta Hakları Birimine başvurarak iletebilirsiniz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı web sayfasından da Hasta Şikayet Bildirim Formunu doldurarak Hasta Hakları Birimine ulaşabilirsiniz.

Bir Sağlık Kuruluşuna Sağlık Hizmeti almak için başvurduğunuzda, haklarınız şunlarıdır.

· Hizmetten Genel Olarak Faydalanma: Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

· Bilgilendirilme Hakkı:Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

· Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçmeye ve değiştirmeye hakkı vardır.

· Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

· Reddetme, Durdurma ve Rıza:Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahale rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

· Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

· Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme: Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

· İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık:Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli, bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

· Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

· Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Genel olarak Hasta ve yakınlarının bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirilmesi gereken ödev ve yükümlülükler, Hasta Sorumlulukları olarak tarif edilmektedir. Hasta Sorumlulukları ise şunlardır:

Genel Sorumluluklar:

· Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

· Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

· Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

Sosyal Güvenlik Durumu:

· Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

· Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme:

Hasta yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, varsa kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri eksiksiz vermelidir.

Hastane Kurallarına Uyma:

· Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun uygulamalarına uymalıdır.

· Hasta; sağlık bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

· Hastanın tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

· Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

· Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

· Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararı karşılamak zorundadır.

Tedavi İle İlgili Önerilere Uyma:

· Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

· Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

· Hasta; sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını, beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

· Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Hasta Hakları Birimi Başvuru Kabul Şartları:

- Başvuranın adı-soyadı, iletişim adresi,

- Birimden başvuru yapılmışsa imzalı başvuru belgesi

- Başvuruya konu olan kurumun; ili, ilçesi, kurumun ismi, başvuruya konu olan birim

- Başvuru yapılan personelin; adı-soyadı.

 

HASTANE HEPİMİZİNDİR!

LÜTFEN BULMAK İSTEDİĞİMİZ GİBİ BIRAKALIM.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE!