Hasta Hakları
12 Şubat 2019

Hasta Hakları Sorumlusu 

Hemşire Esen KEPENEK

 

 

      Birimimiz 01.01.2008'te kurulmuş olup amacı hastanemiz ve buraya bağlı sağlık tesislerinde yaşanan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi; sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun şekilde ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması; hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin eğitilmesidir. 

İşleyiş :

 • Hastanın görüş ve şikayeti aynı gün alınır ve şikayet formu doldurtulur.
 • Çok acil bir durum varsa çözülmesi yolunda hastane idaresi aynı gün bilgilendirilir.
 • Şikayete maruz kalan hastane çalışanından 1 gün içinde bilgi istenir. Hastane çalışanı bu bilgiyi en geç 2 güniçinde cevaplandırmak zorundadır.
 • Alınan tüm bilgiler ve belgeler hastane hasta hakları kuruluna dosya oluşturularak üçüncü günün sonunda dağıtılır.
 • Kurul haftada bir toplanarak (kurulun kendisinin belirleyeceği gün ve saat) dosyaları değerlendirir ve oy çokluğu ile karar verir (en geç 11 gün içinde).
 • Karar hasta hakları birimine bildirilir. Hasta hakları birimi raporları arşivler.
 • Şikayetten sonra en geç 15 gün içinde sonuçtan taraflar haberdar edilir.

Hastaya : 

 • Karar hakkında bilgi verilir.
 • Bu aşamadan sonra yapması gerekenler konusunda bilgi verilir.
 • Hastanın sonraki süreci takip etmesini kolaylaştırıcı olmak üzere irtibat veya kayıt numarası verilir.
 • Kararın sonucu idari ve adli takip açısından hastane idaresine ve hasta hakları merkezine bildirilir.
 • Tüm bunlar şifahi bilgi verilmesinin yanında muhakkak resmi evrakla hasta sahibine bilgi verilir.

Personele :

 • Kurulun kararı ilgili personele bildirilir.
 • Kurul ilgili personeli kusurlu bulmuş ise dosya gerekli idari ve adli takibat için Başhekimliğe üst yazı ile iletilir.
 • İdare, 657 sayılı kanuna göre gerekli idari ve adli takibi yapar.

 

Hasta Hakları İletişim

Tel Santral: 0 (464) 511 30 25

Dahili:         1141

 

ULUSAL MEVZUAT

Hasta Hakları Yönergesi

Hasta Hakları Yönetmeliği

Hasta Hakları Avrupa Statüsü

Yargı İçtihatları

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

ULUSLAR ARASI MEVZUAT

Amsterdam Bildirgesi

Bali Bildirgesi

Lizbon Bildirgesi